Popüler İçerikler
Kanun / Mevzuat
 

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Genellestirilmis Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde, asagıdaki listede yer verilen ülkelerin Türkiye'ye tek taraşı olarak uyguladıgı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi için Form A (Özel Mense Sahadetnamesi) düzenlenmesi gerekmektedir.

A. Düzenlendigi Ülkeler

- Beyaz Rusya (Belarus)

- Japonya

- Kanada

- Rusya Federasyonu

- Ukrayna

- Yeni Zelanda

Avustralya'nın da GPS uygulamakta olmasına karsın, sistemden yararlanılması için Form A düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

B. Düzenlenme Sekli

Form A Belgesinin _ngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat islemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, ünvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dısında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

Belge, aynı yazı makinası ve aynı yazı karakteri kullanılarak doldurulmalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır. 6hracatçı tarafından düzenlenen Form A Belgesinin, önce firmanın baglı bulundugu Odaya, daha sonra da Dıs Ticaret Müstesarlıgı Bölge Müdürlügüne1 tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Kanada ve Yeni Zelanda'ya yapılan ihracatta, düzenlenen Form A Belgesi için Dıs Ticaret Müstesarlıgı tasdigi talep edilmemekte, firmanın baglı bulundugu Odanın tasdigi yeterli olmaktadır.

Belge doldurulurken 8. kolona 5, 6 ve 7. kolonlorda beyan edilen herbir mal için ayrı ayrı:

a) Malın tamamıyla Türk menseli olması halinde bütün ülkeler için "P" harfi;

b) 6thal girdisi bulunması halinde;

- Japonya için "W" harfi ile ve malın GT6P numarasının ilk dört rakamı,

- Diger tüm ülkeler için "Y" harfi ile ihraç ürününde kullanılan Türk menseli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı (örnegin "Y" %20) yazılmalıdır.

C. Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik  İslemleri  ihracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından, yukarıdaki kurallara uygun sekilde 4 nüsha olarak düzenlenen ve kaselenip imza edilen Form A Belgeleri Türkçe faturanın kaselenip imzalanmıs bir fotokopisi ve Oda dilekçesi ile birlikte Odalara verilir. Müstesarlık onayı talep edilen ülkeler (Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Japonya) için, Form A belgesinin bir fotokopisi ve Ek 3'de örnegi verilen Müstesarlık talep yazısı (3 nüsha) da dilekçeye eklenir.

Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadıgını kontrol edip, tevsik edici belgeleri de inceleyerek gerekli islemleri tamamlar. Belgelere iliskin kontroller tamamlandıktan sonra, nüshalar sorumlu memur tarafından imza ve Odaya ait mühürle tasdik edilir.

1. Müstesarlık onayı aranmıyor ise; dolasım belgesinin beyaz renkli nüshalardan biri, fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonulur. Diger  nüshalar ihracatçıya verilir.

2. Müstesarlık onayı aranıyor ise; fatura fotokopisi, dilekçe ve müstasarlık talep yazısının iki nüshası alıkonulur. Form A Belgesinin tüm nüshaları Müstesarlık talep yazısının bir nüshası ile birlikte Müstesarlıga sunulmak üzere ihracatçıya verilir. Müstesarlık onay isleminden sonra, Form A Belgesinin bir nüshası, Müstesarlıgın vermis oldugu yazı ile birlikte Odaya bırakılır.Yayın Tarihi: 08.02.2010