Popüler İçerikler
Para Piyasaları
 

Azami Fiyat Tarifesi Başvuruları Nasıl yapılır?

SATSO
SATSO Bilgi Kütüphanesi

5174 sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde çıkartılan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında;

Üyelerimizin bir dilekçeyle Odamıza başvurmaları halinde "Azami Fiyat Tarifeleri" düzenlenebilmektedir.

SATSO; üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar.       

Yeni bir tarife belirlenecek ise; ilgili meslek komitesinin görüşleri doğrultusunda azami fiyat tarifesi düzenlenmektedir.

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer.

SATSO; tarifelerin hazırlanmasında ilgili meslek komitesinin görüşlerinin yanısıra,  uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine de başvurabilmektedir.  

SATSO Meclisince onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer.

 

SATSO Tarafından Düzenlenen ve yürürlükte olan

Azami Fiyat Tarifeleri ;

* Ekmek Fiyat Tarifesi

* Pide Fiyat Tarifesi

* Yolcu Taşıma Fiyat Tarifesi

* Berberler Fiyat TarifesiYayın Tarihi: 08.02.2010