Popüler İçerikler
Raporlar
 

Sakarya Otomotiv Sektörü Bölgesel İnovasyon Stratejileri Raporu

Sakarya, otomotiv endüstrisinin gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Coğrafi konumu, arazisi ve sanayi birikimi ile alternatif şehirlerle kıyaslandığında avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Sakarya'nın bir cazibe merkezi olması açısından, özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın belirlemiş olduğu, "girdi tedarik stratejisi" son derece önemli bir fırsat sağlamaktadır.
Bu ÇalıştayTM raporu, Sakarya'nın otomotiv endüstrisinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretebilmesinin; ülkemizin, önceliği olan, girdi-tedarik stratejisiyle uyumlu konularda çalışma ve yatırımların sürdürülebilir şekilde bölgede artmasının gereklerini özetlemektedir.
Bu çalışma ile bütünsel bir durum tespiti yapılmış; Sakarya'nın gelişimi açısından gerçekçi ve bütünsel bir dönüşüm planının ana hatları ortaya konulmuştur. Dönüşüm planı, Sakarya'nın otomotiv sektörü için cazibe merkezi olması için her biri vazgeçilmez olan, altı alanda değişim ve gelişime ihtiyaç olduğunu göstermektedir;
1. Otomotiv İhtisas Sanayi Bölgeleri Kurulması ve Kümelenme Stratejisi ile Geliştirilmesi
2. Şehirdeki insan kaynağının ve niteliğinin gelişmesi
3. Bölgenin ve şehrin gerektirdiği yatırımların tamamlanması
4. Şehrin ekonomisinin ve yaşam kalitesinin gelişmesi
5. Ar-Ge ve yenilikçilik kültürü ile ilgili uygulamaların güçlenmesi
6. ve yukarıdaki büyük dönüşümü mümkün kılacak bir eşgüdüm ile şehirde stratejik planın etkin uygulanması.
Yapılan çalışma, altıncı maddede bahsedilen şehirde paylaşılan liderlik ile stratejik planın eşgüdüm içinde etkin şekilde uygulanmasının, en kritik, başarı açısından esas belirleyici husus olduğunu göstermiştir.

Sakarya Otomotiv Sektörü Bölgesel İnovasyon Stratejileri Raporu'nu aşağıdan indirebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 14.12.2012

İçerik Ekleri